Jiajing Wang

Jiajing Wang

Hochschule der Künste Bern

You can find Jiajing’s 2023 Classical Music Competition vocal performance here.